Pergamin
0,00 zł

100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Poprzez tę publikację pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pragną ukazać pracę i dorobek naukowy, istotny wkład, który wnieśli ich poprzednicy do nauki polskiej i światowej w dziedzinie nauk prawnych. Proces badawczy i dydaktyczny ma charakter organiczny. Zwykle dzieje się tak, że następne pokolenia wchodzą w dorobek pokoleń poprzednich. Zadaniem każdego pokolenia jest ów dorobek uszanować, odnowić i przekazać następnym pokoleniom. Natura prawa ma charakter dynamiczny. Tylko Bóg stanowi prawo jedno i niezmienne. Człowiek ma świadomość zasady ius sequitur vitam – prawo idzie za życiem. Rozwój społeczeństw ewokuje stanowienie nowych norm prawnych. Kompetentne organy Kościoła i państwa stanowią prawo, które staje się podstawą funkcjonowania społeczności, Kościoła i państwa. Dyskurs naukowy nad procesami stanowienia prawa, jego wykładni i obowiązywania, prowadzony na uniwersytetach, służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz także kształtowaniu kultury prawnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a w nim Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przez sto lat wiernie i niezłomnie wypełniał tę misję. Można mieć nadzieję, że patrząc ufnie w przyszłość, będzie ją nadal wypełniał, wierny dewizie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.
Cena detaliczna: 73,61 zł

Dostępność: 2 egz.

Autor red. ks. Krzysztof Burczak, Emilia Czepczyńska, Marzena Dyjakowska, Maciej Jońca, Sebastian Kwiecień
ISBN 9788380615601
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Poprzez tę publikację pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pragną ukazać pracę i dorobek naukowy, istotny wkład, który wnieśli ich poprzednicy do nauki polskiej i światowej w dziedzinie nauk prawnych. Proces badawczy i dydaktyczny ma charakter organiczny. Zwykle dzieje się tak, że następne pokolenia wchodzą w dorobek pokoleń poprzednich. Zadaniem każdego pokolenia jest ów dorobek uszanować, odnowić i przekazać następnym pokoleniom.

Natura prawa ma charakter dynamiczny. Tylko Bóg stanowi prawo jedno i niezmienne. Człowiek ma świadomość zasady ius sequitur vitam – prawo idzie za życiem. Rozwój społeczeństw ewokuje stanowienie nowych norm prawnych. Kompetentne organy Kościoła i państwa stanowią prawo, które staje się podstawą funkcjonowania społeczności, Kościoła i państwa.

Dyskurs naukowy nad procesami stanowienia prawa, jego wykładni i obowiązywania, prowadzony na uniwersytetach, służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz także kształtowaniu kultury prawnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a w nim Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przez sto lat wiernie i niezłomnie wypełniał tę misję. Można mieć nadzieję, że patrząc ufnie w przyszłość, będzie ją nadal wypełniał, wierny dewizie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

Najnowsze produkty