Pergamin
0,00 zł

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego - Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska - opis książki: W styczniu 2016 r. w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Komendą Główną Policji podjęło decyzję o utworzeniu narzędzia informatycznego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Wiodącą rolę w tworzeniu tego narzędzia miało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Podczas prac nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej również KMZB) w całym kraju prowadzono konsultacje. Odbyło się ich około 12 tys., a uczestniczyło w nich 217 tys. osób. Uczestnicy konsultacji społecznych odpowiadali na dwa główne pytania: Czy Mapa Zagrożeń jest potrzeba? Co powinna zawierać? Niniejsza książka poświęcona jest omówieniu realizacji projektu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, ważnego narzędzia, które pozwala na właściwe zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń. W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowywany jest systematyczny spadek przestępczości oraz wysoka ocena pracy Policji przez społeczeństwo1. Obecnie przekonanie o bezpieczeństwie życia w naszym kraju jest już prawie powszechne - podziela je aż 89% badanych. Przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty respondent (9%, tj. o 7 punktów procentowych mniej niż w 2016 roku). Większość badanych (68,7%) uważa Policję za skuteczną, a 69,2% Polaków ocenia dobrze pracę policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Ponad trzy czwarte Polaków (76,1%) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego zamieszkania.
Cena detaliczna: 38,43 zł

Dostępność: 7 egz.

Autor Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
ISBN 9788365682871
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego - Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska - opis książki:
W styczniu 2016 r. w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Komendą Główną Policji podjęło decyzję o utworzeniu narzędzia informatycznego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Wiodącą rolę w tworzeniu tego narzędzia miało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Podczas prac nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej również KMZB) w całym kraju prowadzono konsultacje. Odbyło się ich około 12 tys., a uczestniczyło w nich 217 tys. osób. Uczestnicy konsultacji społecznych odpowiadali na dwa główne pytania: Czy Mapa Zagrożeń jest potrzeba? Co powinna zawierać?
Niniejsza książka poświęcona jest omówieniu realizacji projektu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, ważnego narzędzia, które pozwala na właściwe zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń. W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowywany jest systematyczny spadek przestępczości oraz wysoka ocena pracy Policji przez społeczeństwo1. Obecnie przekonanie o bezpieczeństwie życia w naszym kraju jest już prawie powszechne - podziela je aż 89% badanych. Przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty respondent (9%, tj. o 7 punktów procentowych mniej niż w 2016 roku). Większość badanych (68,7%) uważa Policję za skuteczną, a 69,2% Polaków ocenia dobrze pracę policjantów pełniących służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. Ponad trzy czwarte Polaków (76,1%) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego zamieszkania.

Najnowsze produkty