Pergamin
0,00 zł

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań złożyły się na niniejszą monografię, przy czym podzielone zostały one tematycznie na cztery części1. W pierwszej zamieszczone zostały zagadnienia ogólne dotyczące istoty partycypacji społecznej i źródeł jej regulacji. W kolejnej przedstawiono partycypację jako wyraz uczestnictwa członków wspólnoty samorządowej w administrowaniu lokalnym. W części trzeciej ujęte zostały wyniki badań nad partycypacją stanowiącą wyraz legitymizowania przez obywateli działalności organów samorządu terytorialnego przez korzystanie z praw wyborczych i kontrolnych. Ostatnią grupę stanowią opracowania dotyczące partycypacji społecznej, będącej wyrazem udziału członków wspólnoty samorządowej w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz w realizacji zadań publicznych.
Cena detaliczna: 46,63 zł

Dostępność: 0 egz.

Brak w magazynie
Autor Redakcja naukowa: Magdalena Gurdek
ISBN 978-83-64788-59-8
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas
Wyniki przeprowadzonych przez nas badań złożyły się na niniejszą monografię, przy czym podzielone zostały one tematycznie na cztery części1. W pierwszej zamieszczone zostały zagadnienia ogólne dotyczące istoty partycypacji społecznej i źródeł jej regulacji. W kolejnej przedstawiono partycypację jako wyraz uczestnictwa członków wspólnoty samorządowej w administrowaniu lokalnym. W części trzeciej ujęte zostały wyniki badań nad partycypacją stanowiącą wyraz legitymizowania przez obywateli działalności organów samorządu terytorialnego przez korzystanie z praw wyborczych i kontrolnych. Ostatnią grupę stanowią opracowania dotyczące partycypacji społecznej, będącej wyrazem udziału członków wspólnoty samorządowej w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz w realizacji zadań publicznych.

Najnowsze produkty