Pergamin
0,00 zł

Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystyawanych w procedurach doświadczalnych

Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1.1. Geneza wykorzystywania zwierząt w procedurach doświadczalnych 1.1.1. Rys historyczny 1.1.2. Prawna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych 1.2. Zwierzęta doświadczalne 1.3. Zwierzę jako przedmiot ochrony prawnej Rozdział II. Podstawy prawne i zakres dopuszczalności stosowania procedur doświadczalnych z udziałem zwierząt 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Działalność eksperymentalna lub naukowa 2.2.1. Uwagi wstępne 2.2.2. Badania biologiczne o charakterze podstawowym 2.2.3. Badania stosowane 2.2.4. Kontrola jakości, skuteczności i tolerancji oraz produkcja 2.2.5. Badania toksyczności i inne badania bezpieczeństwa 2.2.6. Inne 2.3. Działalność edukacyjna 2.4. Uśmiercanie 2.5. Wymogi formalne procedur doświadczalnych 2.6. Charakter prawny procedur doświadczalnych Rozdział III. Stosowanie norm prawa karnego dla humanitarnej ochrony zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych 3.1. Ochrona humanitarna zwierząt 3.2. Ochrona zwierząt przed nieuzasadnionym lub niehumanitarnym pozbawieniem ich życia 3.3. Ochrona zwierząt przed znęcaniem się nad nimi 3.4. Ochrona zwierząt doświadczalnych przed narażaniem ich na niepotrzebny ból, strach, cierpienie lub trwałe uszkodzenia organizmu Rozdział IV. Ochrona zwierząt w trakcie procedur doświadczalnych na tle innych okoliczności wyłączających bezprawność czynu 4.1. Uwagi ogólne 4.2. Procedury doświadczalne a dozwolone ryzyko nowatorstwa 4.3. Procedury doświadczalne a zabieg weterynaryjno-lekarski 4.4. Procedury doświadczalne a kontratyp działalności edukacyjnej Zakończenie Bibliografia
Cena detaliczna: 30,29 zł

Dostępność: 1 egz.

Autor Gądzik Zuzanna
ISBN 9788380614970
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo KUL
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1.1. Geneza wykorzystywania zwierząt w procedurach doświadczalnych
1.1.1. Rys historyczny
1.1.2. Prawna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
1.2. Zwierzęta doświadczalne
1.3. Zwierzę jako przedmiot ochrony prawnej

Rozdział II. Podstawy prawne i zakres dopuszczalności stosowania procedur doświadczalnych z udziałem zwierząt
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Działalność eksperymentalna lub naukowa
2.2.1. Uwagi wstępne
2.2.2. Badania biologiczne o charakterze podstawowym
2.2.3. Badania stosowane
2.2.4. Kontrola jakości, skuteczności i tolerancji oraz produkcja
2.2.5. Badania toksyczności i inne badania bezpieczeństwa
2.2.6. Inne
2.3. Działalność edukacyjna
2.4. Uśmiercanie
2.5. Wymogi formalne procedur doświadczalnych
2.6. Charakter prawny procedur doświadczalnych

Rozdział III. Stosowanie norm prawa karnego dla humanitarnej ochrony zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
3.1. Ochrona humanitarna zwierząt
3.2. Ochrona zwierząt przed nieuzasadnionym lub niehumanitarnym pozbawieniem ich życia
3.3. Ochrona zwierząt przed znęcaniem się nad nimi
3.4. Ochrona zwierząt doświadczalnych przed narażaniem ich na niepotrzebny ból, strach, cierpienie lub trwałe uszkodzenia organizmu

Rozdział IV. Ochrona zwierząt w trakcie procedur doświadczalnych na tle innych okoliczności wyłączających bezprawność czynu
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Procedury doświadczalne a dozwolone ryzyko nowatorstwa
4.3. Procedury doświadczalne a zabieg weterynaryjno-lekarski
4.4. Procedury doświadczalne a kontratyp działalności edukacyjnej

Zakończenie

Bibliografia

Najnowsze produkty