Pergamin
0,00 zł

Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych

Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych. Postępujący rozwój nauki – coraz szerszy zasób wiedzy oraz stosowanie nowych i doskonalszych metod badawczych – sprawia, że dowód z opinii biegłego staje się pomocnym i pożytecznym narzędziem. Jednak wbrew powszechnemu poglądowi nie jest on z mocy prawa ważniejszy od innych dowodów. Oznacza to, że sąd nie ma obowiązku automatycznie dawać temu dowodowi pełnej wiary. W książce przedstawione zostały problemy, jakie mogą rodzić się na tle zastosowalności opinii biegłego jako środka dowodowego.
Cena detaliczna: 69,27 zł

Dostępność: 1 egz.

Autor Damian Gil , Paweł Rogowski
ISBN 9788380615953
Rok wydania 2019
Wydawnictwo Wydawnictwo KUL
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych. Postępujący rozwój nauki – coraz szerszy zasób wiedzy oraz stosowanie nowych i doskonalszych metod badawczych – sprawia, że dowód z opinii biegłego staje się pomocnym i pożytecznym narzędziem. Jednak wbrew powszechnemu poglądowi nie jest on z mocy prawa ważniejszy od innych dowodów. Oznacza to, że sąd nie ma obowiązku automatycznie dawać temu dowodowi pełnej wiary. W książce przedstawione zostały problemy, jakie mogą rodzić się na tle zastosowalności opinii biegłego jako środka dowodowego.

Najnowsze produkty