Pergamin
0,00 zł

Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim

aneta maria abramowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W publikacjach naukowych koncentruje si ę na zasadzie równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, wyrażonej w art. 25 ust. l Konstytucji RP, zagadnieniach związanymi z prawem Unii Europejskiej oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. „Lektura pracy dostarcza czytelnikowi satysfakcji z kompletności i jasności opracowanego tak przecież trudnego, ale ważnego w prawie wyznaniowym zagadnienia. (...) Cała praca jest wartościową monografią, w której podjęto ważne zagadnienia prawa wyznaniowego, wzbudzające wiele dyskusji w literaturze przedmiotu. Przyjęte przez Autorkę tezy zostały oparte na szerokiej analizie źródeł i starannej, mrówczej pracy twórczej. Zastosowane w pracy rozwiązania merytoryczne i formalne zasługują na pozytywną opinię. Ponadto praca jest studium bardzo szerokim, pożytecznym, wielopłaszczyznowym i stanowi uzupełnienie dużej luki w literaturze przedmiotowej". Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal „Sądy tam wyrażane są powściągliwe, ostrożne, niekiedy nawet przydałaby się bardziej śmiała teza. Niemniej świadczy to dobrze o intuicji naukowej Pani Doktor. (...) Opracowanie monograficzne jest dopracowane pod względem językowym, stylistycznym i gramatycznym. Książka jest bardzo ciekawa, czyta się ją z przyjemnością, niemalże jednym tchem. Książka uzupełnia bardzo istotny brak w literaturze polskiego prawa wyznaniowego dotyczący omawianego zagadnienia i sądzę, że zostanie pozytywnie przyjęta w środowisku polskich uczonych zajmujących się równouprawnieniem związków wyznaniowych". Dr hab. Zdzisław Zarzycki
Cena detaliczna: 89,83 zł

Dostępność: 2 egz.

Autor Aneta M. Abramowicz
ISBN 9788380616394
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
aneta maria abramowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W publikacjach naukowych koncentruje si ę na zasadzie równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, wyrażonej w art. 25 ust. l Konstytucji RP, zagadnieniach związanymi z prawem Unii Europejskiej oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

„Lektura pracy dostarcza czytelnikowi satysfakcji z kompletności i jasności opracowanego tak przecież trudnego, ale ważnego w prawie wyznaniowym zagadnienia. (...) Cała praca jest wartościową monografią, w której podjęto ważne zagadnienia prawa wyznaniowego, wzbudzające wiele dyskusji w literaturze przedmiotu. Przyjęte przez Autorkę tezy zostały oparte na szerokiej analizie źródeł i starannej, mrówczej pracy twórczej. Zastosowane w pracy rozwiązania merytoryczne i formalne zasługują na pozytywną opinię. Ponadto praca jest studium bardzo szerokim, pożytecznym, wielopłaszczyznowym i stanowi uzupełnienie dużej luki w literaturze przedmiotowej".

Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal

„Sądy tam wyrażane są powściągliwe, ostrożne, niekiedy nawet przydałaby się bardziej śmiała teza. Niemniej świadczy to dobrze o intuicji naukowej Pani Doktor. (...) Opracowanie monograficzne jest dopracowane pod względem językowym, stylistycznym i gramatycznym. Książka jest bardzo ciekawa, czyta się ją z przyjemnością, niemalże jednym tchem. Książka uzupełnia bardzo istotny brak w literaturze polskiego prawa wyznaniowego dotyczący omawianego zagadnienia i sądzę, że zostanie pozytywnie przyjęta w środowisku polskich uczonych zajmujących się równouprawnieniem związków wyznaniowych".

Dr hab. Zdzisław Zarzycki

Najnowsze produkty