Pergamin
0,00 zł

Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne

Książka Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne podejmuje niezwykle ważną w naukach prawnych problematykę wykładni prawa. Jest to jednocześnie problematyka bardzo szeroka i wieloaspektowa zarazem. Posiada swój wymiar teoretyczny i praktyczny. Przez to zagadnienia wykładni prawa nabierają cech uniwersalności, stając się przedmiotem zainteresowania teoretyków prawa, dogmatyków prawa, a także praktyków. Głównym celem opracowania jest pokazanie kilkunastu szczegółowych zagadnień wykładni prawa należących do trzech różnych obszarów. W pierwszym z nich poruszane są zagadnienia teoretyczne, aksjologiczne i logiczne wykładni prawa. Drugi obszar - europejski - porusza zagadnienia szczegółowe łączące w sobie zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne. Trzeci obszar skupia się na zagadnieniach szczegółowych wykładni prawa w wybranych gałęziach prawa. Książka jest efektem współpracy naukowej Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydzia łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zaproszeni do współpracy autorzy to nie tylko pracownicy naukowi obu katedr, ale także doktoranci i studenci związani z tymi katedrami. Odzwierciedla to ideę uniwersytetu jako partnerskiej wspólnoty uczonych i uczących się. W zamyśle redaktorów książka, obok celu głównego - naukowej refleksji na temat szczegółowych zagadnień wykładni prawa, ma również integrować lubelskie środowisko teoretyków i filozofów prawa oraz dać szansę młodszemu pokoleniu na udział w naukowej dyskusji, która za pośrednictwem niniejszej książki ma szansę dotarcia do szerokiego kręgu czytelników. Ze wstępu Książka „Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne” - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 214 stron i została wydana w 2019 r.
Cena detaliczna: 70,34 zł

Dostępność: 2 egz.

Autor Jadwiga Potrzeszcz, Bartosz Liżewski
ISBN 9788380616493
Rok wydania 2019
Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Książka Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne podejmuje niezwykle ważną w naukach prawnych problematykę wykładni prawa. Jest to jednocześnie problematyka bardzo szeroka i wieloaspektowa zarazem. Posiada swój wymiar teoretyczny i praktyczny. Przez to zagadnienia wykładni prawa nabierają cech uniwersalności, stając się przedmiotem zainteresowania teoretyków prawa, dogmatyków prawa, a także praktyków.

Głównym celem opracowania jest pokazanie kilkunastu szczegółowych zagadnień wykładni prawa należących do trzech różnych obszarów. W pierwszym z nich poruszane są zagadnienia teoretyczne, aksjologiczne i logiczne wykładni prawa. Drugi obszar - europejski - porusza zagadnienia szczegółowe łączące w sobie zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne. Trzeci obszar skupia się na zagadnieniach szczegółowych wykładni prawa w wybranych gałęziach prawa.

Książka jest efektem współpracy naukowej Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydzia łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zaproszeni do współpracy autorzy to nie tylko pracownicy naukowi obu katedr, ale także doktoranci i studenci związani z tymi katedrami. Odzwierciedla to ideę uniwersytetu jako partnerskiej wspólnoty uczonych i uczących się.

W zamyśle redaktorów książka, obok celu głównego - naukowej refleksji na temat szczegółowych zagadnień wykładni prawa, ma również integrować lubelskie środowisko teoretyków i filozofów prawa oraz dać szansę młodszemu pokoleniu na udział w naukowej dyskusji, która za pośrednictwem niniejszej książki ma szansę dotarcia do szerokiego kręgu czytelników.

Ze wstępuKsiążka „Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne” - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 214 stron i została wydana w 2019 r.

Najnowsze produkty